Giovanni Reyna avatar

Giovanni Reyna

Midfielder
United States logo

United States

Borussia Dortmund logo

Borussia Dortmund(contract until 29 Jun 2025)